close

  • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

     

  • SPRAWY WIZOWE

  • Uprzejmie informujemy, że Wydział Konsularny Ambasady RP w Madrycie jest jedynym urzędem konsularnym w Hiszpanii właściwym do przyjmowania wniosków o wydawanie wiz do Polski i do wydawania takich wiz.

     

    Obywatele Hiszpanii i Andory korzystają z prawa do swobodnego przemieszczania się na terytorium Schengen i nie potrzebują wizy aby podróżować do Polski. Obywatele Hiszpanii i Andory przebywający na terytorium Polski powyżej 90 dni, muszą złożyć wniosek o kartę pobytu w Urzędzie Wojewódzkim, właściwym dla swojego miejsca pobytu w Polsce.

     

    Posiadacze ważnej karty pobytu wydanej przez jedno z państw strefy Schengen mogą podróżować do Polski w okresie do 3 miesięcy bez konieczności posiadania wizy.

     

    Wnioski o wydanie wizy Schengen C oraz wizy krajowej D muszą zostać zarejestrowane w formie elektronicznej na stronie http://www.e-konsulat.gov.pl/

     

    Rezerwując termin spotkania w konsulacie należy jednocześnie wypełnić elektroniczny wniosek o wydanie wizy. W celu rejestracji wniosku wizowego i umówienia spotkania należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

    1. W prawym górnym rogu strony wybierz  wersję językową.
    2. Z lewej strony, w zakładce WIZA  wybierz „Wiza krajowa - rejestruj formularz” lub „Wiza Schengen – rejestruj formularz” w zależności od rodzaju wizy o jaką aplikujesz.
    3. Przeczytaj uważnie instrukcję i postępuj zgodnie z informacjami w niej zawartymi. Wybierz datę spotkania, a  system automatycznie wybierze Ci godzinę spotkania.
    4. Wypełnij wniosek o wydanie wizy. Musisz wydrukować wniosek po zakończeniu procesu. W innym wypadku Twój wniosek zostanie odrzucony. Wypełnianie wniosku musisz zakończyć w ciągu 1 godziny.
    5. Wypełniając wniosek pamiętaj o właściwym formacie wpisywanych dat (np. data urodzin, daty ważności paszportu, etc.): rok-miesiąc-dzień.
    6. Po wypełnieniu aplikacji, WYDRUKUJ JĄ NATYCHMIAST. Na ostatniej stronie znajdują się informacje dotyczące daty i godziny umówionego spotkania.
    7. Na umówione spotkanie w konsulacie przynieś wydrukowany formularz wizowy oraz pozostałe dokumenty niezbędne do ubiegania się o wizę. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
    8. Po przyjściu do konsulatu  pobierz  numerek do działu wizowego.

     

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: