close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • TŁUMACZENIA I POŚWIADCZENIA TŁUMACZEŃ

 •  

  Lista tłumaczy przysięgłych zarejestrowanych w Hiszpanii znajduje się na stronie internetowej hiszpańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Współpracy:

   

  http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Documents/7%20de%20marzo%20de%202017.pdf

   

  Lista polskich tłumaczy przysięgłych wpisanych na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: www.bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html

   

  Konsul poświadcza zgodność tłumaczeń dokumentów z języka hiszpańskiego na język polski
  i z języka polskiego na język hiszpański. Konsul poświadcza tłumaczenia sporządzone rzetelnie
  i w sposób czytelny. Do poświadczenia zgodności tłumaczenia nie jest wymagane jego sporządzenie przez tłumacza przysięgłego lub zawodowego. Nie jest wymagane wcześniejsze poświadczenie tłumaczenia w sądzie.

   

  Opłata (za każdą rozpoczętą stronę) zgodnie z Tabelą opłat konsularnych

   

  Czas trwania procedury jest uzależniony od ilości przedstawionych dokumentów/stron.

   

  Ważne:

   

  • Tłumaczenia poświadczone przez konsula, przeznaczone do obrotu prawnego w Polsce nie wymagają dalszego uwierzytelnienia.
  • Tłumaczenia opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych w Polsce, przeznaczone do obrotu prawnego w Polsce, nie wymagają dalszego uwierzytelnienia.
  • Tłumaczenia opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych w Polsce, przeznaczone do obrotu prawnego w Hiszpanii, wymagają uwierzytelnienia za pomocą pieczęci apostille wydawanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie Apostille.

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: