close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRZEWÓZ BRONI I AMUNICJI

 • Przywóz broni i amunicji do Polski z państw spoza Unii Europejskiej, a także przewiezienie jej tranzytem przez Polskę może nastąpić wyłącznie na podstawie zaświadczenia wydawanego przez polskiego konsula. Przepisy te dotyczą zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców.

   

  Przy przekraczaniu granicy należy pisemnie zgłosić organom celnym przywóz broni i amunicji.

   

  Jeżeli osoba nie posiada pozwolenia na broń, ma obowiązek niezwłocznego złożenia broni i amunicji do depozytu urzędu celnego oraz w terminie 14 dni wystąpienia do właściwego organu Policji z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń.

   

  Wymogu posiadania zezwolenia nie stosuje się do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy posiadają Europejską Kartę Broni Palnej oraz są w stanie uzasadnić powód swojej podróży z bronią.

   

  Dokumenty wymagane w procedurze ubiegania się o wydanie zaświadczenia:

   

  • ważny paszport lub dowód osobisty;
  • zaświadczenie uprawniające do nabycia broni wydane przez właściwego ze względu na miejsce zamieszkania komendanta wojewódzkiego Policji (zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od daty wystawienia);
  • dowód nabycia broni;
  • pozwolenie na broń wydane przez właściwego ze względu na miejsce zamieszkania komendanta wojewódzkiego Policji;
  • wypełniona karta informacyjna broni.

   

   

  Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych

   

   

  Podstawa prawna:

   

  Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z późn. zm.).

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: