close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ODBIÓR PASZPORTU

 • 10 lutego 2017

   

  Sprawdź, czy Twój paszport jest gotowy https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/sprawdz-czy-twoj-paszport-jest-gotowy

   

  Osoba dokonująca odbioru paszportu zawierającego dane biometryczne sprawdza za pomocą czytnika elektronicznego, znajdującego się na stanowisku odbioru dokumentów w organie paszportowym, czy dane zawarte w mikroprocesorze są zgodne ze stanem faktycznym, potwierdza jego odbiór, wpisując datę oraz składając podpis na wniosku paszportowym.

   

   UWAGA!

  Przy odbiorze nowego dokumentu paszportowego, należy bezwzględnie okazać dotychczas posiadany paszport lub paszport tymczasowy, w celu jego anulowania.

   

  Przy odbiorze paszportu biometrycznego (5 lub 10-letniego) konieczna jest obecność dziecka powyżej 12 roku życia i jednego z rodziców

   

  Odbiór paszportu lub paszportu tymczasowego następuje w tym samym organie paszportowym, w którym złożono wniosek

                                            

  W uzasadnionych przypadkach zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do urzędu konsularnego, na pisemny uzasadniony wniosek o odstąpienie od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego - wzór wniosku konsul może odstąpić od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego.

   

  Nie ma możliwości upoważnienia innej osoby do odbioru paszportu/paszportu tymczasowego.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: