close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • INFORMACJA PASZPORTOWA DOTYCZĄCA OSOBY PEŁNOLETNIEJ

 • W celu uzyskania paszportu / paszportu tymczasowego należy złożyć osobiście w Wydziale Konsularnym :

   

  1. Wypełniony wniosek o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego (wnioski pobiera się w urzędzie konsularnym)  
  2. Fotografie (2 szt.) o wymiarach 3,5 x 4,5 cm wykonane w ciągu ostatnich 6miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % wysokości fotografii czyli 31-36 mm; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
  3. Okazać aktualnie posiadany dokument paszportowy a w przypadku utraty lub zniszczenia dokumentu paszportowego – złożyć zawiadomienie o utracie/zniszczeniu dokumentu paszportowego.
  4. Okazać dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty – w przypadku prawa do skorzystania z ulgi w opłacie za wydanie paszportu albo zwolnienia z opłaty za wydanie paszportu.

   

  W przypadku zmiany nazwiska należy przedłożyć dodatkowo odpis skrócony aktu małżeństwa wydany przez polski urząd stanu cywilnego lub decyzję Kierownika USC albo odpis prawomocnego wyroku sądu polskiego o rozwodzie zawierającego postanowienie co do zmiany nazwiska (przy powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa)

   

  Opłata konsularna zgodnie z Tabelą Opłat Konsularnych  za wydanie paszportu wynosi 110,- € lub 55,- € w przypadku uczącej się młodzieży do 26 roku życia; fakt nauki lub studiów powinien być udokumentowany okazaniem np. legitymacji lub zaświadczenia; za wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na paszport biometryczny – 15,- euro; paszport tymczasowy wydany w innym celu – 40,- euro.

  UWAGA: Za wydanie paszportu w zamian za ważny paszport utracony z przyczyn zawinionych przez posiadacza obowiązuje podwyższona opłata w wysokości 330,- €.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: