close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • INFORMACJA PASZPORTOWA DOTYCZĄCA OSOBY MAŁOLETNIEJ

 • W celu uzyskania paszportu rodzice dziecka składają osobiście następujące dokumenty:

   

  1.     Wypełniony wniosek o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego (wnioski pobiera się w urzędzie konsularnym).

   

  2.     Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, wydany przez polski urząd stanu cywilnego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może przyjąć hiszpański odpis aktu urodzenia dziecka („certificación literal"). Zagraniczny odpis może posłużyć tylko do wydania pierwszego paszportu tymczasowego. Jeżeli urodzenie dziecka nie zostało zarejestrowane w Polsce to przed wydaniem paszportu 5- lub 10-letniego niezbędne jest umiejscowienie zagranicznego aktu urodzenia w polskim urzędzie stanu cywilnego - transkrypcja aktu urodzenia

  UWAGA: W sytuacji, gdy przedkładane odpisy zagranicznych aktów stanu cywilnego nie dają podstaw do wydania paszportu tymczasowego, konsul może żądać przedłożenia odpisu polskiego aktu urodzenia lub dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego.

   

  3.     Fotografie (2 szt.) o wymiarach 3,5 x 4,5 cm wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % wysokości fotografii czyli 31-36 mm; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

   

  Ponadto należy okazać:

   

  4.     Aktualnie posiadany dokument paszportowy osoby małoletniej, a w przypadku utraty lub zniszczenia dokumentu paszportowego – złożyć zawiadomienie o utracie/ zniszczeniu dokumentu paszportowego

   

  5.     Ważne paszporty lub dowody osobiste rodziców małoletniego (dotyczy dowodów osobistych RP lub innych państw członkowskich Unii) zarówno przy składaniu wniosku, jak i przy odbiorze paszportu dziecka.

   

  6.       Dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty – w przypadku prawa do skorzystania z ulgi w opłacie za wydanie paszportu albo zwolnienia z opłaty za wydanie paszportu.

   

  Opłata konsularna zgodnie z Tabelą Opłat Konsularnych  za wydanie paszportu wynosi w zależności od wieku małoletniego 35,- € lub 55,- €; za wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na paszport biometryczny - 15,- € ; wydanie paszportu tymczasowego w innym celu – 30,- euro.

   

   

  UWAGA! Wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej składają oboje rodzice albo jeden z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców, zawierającą potwierdzenie własnoręczności jego podpisu przez organ paszportowy (konsula, wojewodę) albo polskiego lub hiszpańskiego notariusza. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego małoletniemu zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego. Przepisy te odpowiednio stosuje się do ustanowionych przez sąd opiekunów małoletniego. Przy składaniu wniosku o wydanie paszportu dziecku do 5 roku życia nie jest wymagana jego obecność, lecz tylko obecność obojga rodziców. W pozostałych przypadkach, przy składaniu wniosku wymagana jest obecność dziecka oraz obojga rodziców.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: