close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • DOKUMENTY PASZPORTOWE

 •  

  Konsul jest organem paszportowym dla obywateli polskich za granicą. Konsul wydaje dwa rodzaje dokumentów paszportowych: paszporty i paszporty tymczasowe. Zasady wydawania dokumentów paszportowych są określone w ustawie z dnia 13 lipca 2006 roku o dokumentach paszportowych (Dz.U. z 2016 r. poz.758).

   

  Informacja o dokumentach niezbędnych do wydania paszportu znajduje się na podstronach Wydziału Konsularnego.

   

  Paszport biometryczny jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania.

  Paszport biometryczny wydany małoletniemu, który nie ukończył 13 lat, jest ważny 5 lat od daty jego wydania.

   

  UWAGA! Osoby pełnoletnie oraz dzieci mają obowiązek ubiegania się o paszport biometryczny (ważny odpowiednio 10 lub 5 lat). O paszport tymczasowy można się ubiegać tylko w wyjątkowych sytuacjach.

   

  Paszport tymczasowy wydaje się:

   

  1. osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu sporządzonego w kraju,
  2. osobom przebywającym czasowo w Polsce i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu,
  3. osobom przebywającym w Polsce i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny
  4. osobom przebywającym w Polsce i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową
  5. osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy.

   

  Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od daty jego wydania. W paszportach tymczasowych nie zamieszcza się danych biometrycznych.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: