close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ZGON ZA GRANICĄ

 • 29 marca 2017

  W przypadku zgonu, który nastąpił zagranicą można dokonać pochówku ciała lub prochów w Polsce.

   

  W przypadku śmierci za granicą obywatela polskiego, który miał w Polsce miejsce zamieszkania konsul, za pośrednictwem urzędu wojewódzkiego właściwego dla miejsca zamieszkania zmarłego, powiadamia rodzinę w kraju oraz służy pomocą w załatwieniu formalności na miejscu. Przy sprowadzaniu ciała lub prochów do kraju koszty z tym związane ponosi ubezpieczyciel, natomiast w sytuacji braku odpowiedniego ubezpieczenia – może je pokryć wyłącznie zleceniodawca.

   

  W celu sprowadzenia z zagranicy zwłok lub prochów wymagane jest zaświadczenie polskiego konsula stwierdzające, że zwłoki albo szczątki ludzkie mogą być sprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, więcej informacji: Sprowadzenie do Polski zwłok lub prochów

   

  UWAGA!  Wydział Konsularny nie pokrywa zobowiązań finansowych, nie udziela porad ani nie podejmuje w imieniu rodziny zmarłego żadnych decyzji związanych z wyborem sposobu oraz miejsca pochówku.

  Zgodnie z prawem polskim (Ustawa z dnia  31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych Dz. U. 1959 Nr 11, poz. 62 ze zmianami) prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, odpowiednio:

  • pozostały małżonek,
  • krewni zstępni (dzieci, wnuki),
  • krewni wstępni (rodzice, dziadkowie),
  • krewni boczni do czwartego stopnia pokrewieństwa (rodzeństwo, wuj, bratanek, bracia cioteczni),
  • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia pokrewieństwa (np. rodzice małżonka).

   

  WAŻNE!!!! W przypadku gdyby rodzina nie zdecydowała się przewóz zwłok zmarłego do Polski, zostanie on pochowany w cmentarzu w Hiszpanii, na koszt państwa hiszpańskiego.

  W Hiszpanii przepisy dotyczące pochówku, transportu zwłok oraz ekshumacji regulowane są odrębnie w każdym regionie (Comunidad), w związku z czym w przypadku pojawiających się pytań należy kontaktować się indywidualnie z Wydziałem Konsularnym.

  Z doświadczenia Wydziału Konsularnego wynika, że najłatwiejszą formą zorganizowania transportu zwłok albo szczątków ludzkich do Polski jest wynajęcie polskiej firmy pogrzebowej, która nawiąże współpracę z wybraną firmą hiszpańską. Hiszpańskie firmy pogrzebowe mają możliwość załatwienia wszelkich niezbędnych do przewozu formalności.

   

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2126, z późn. zm.).

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: