close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KONSULOWIE HONOROWI RP W HISZPANII

 • Konsul Honorowy RP w Walencji

  Zakres terytorialny - autonomiczny region Walencji (Walencja, Castellon i Alicante)
  Adres:
  Avda. de las Cortes Valencinas, 26, esc. Der., planta 2ª, oficina 7
  46015 Valencia
  Tel: (+34) 963 580 002,
  Fax: (+34) 963 580 168
  E-mail: consulpolvalencia@gmail.com
  Języki: hiszpański, polski, angielski
  Konsul Honorowy Ramon Sentis Duran -Walencja Konsulem Honorowym jest hiszpański przedsiębiorca i prawnik Pan Ramon Sentis Duran.

  Konsulat współpracuje z Ambasadą RP w Madrycie, władzami autonomicznymi, regionalnymi izbami przemysłowo-handlowymi, organizacjami przedsiębiorców reprezentującymi różne sektory gospodarcze, grupami eksporterów i importerów oraz sieciami handlowymi. Umożliwia kontakty dla firm polskich i hiszpańskich. Konsulat może udzielić wsparcia i poradnictwa prawnego np. dla firm polskich zamierzających prowadzić działalność gospodarczą w Hiszpanii oraz dla hiszpańskich w Polsce.

   

   

   

  Konsul Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Murcji

  Zakres terytorialny- Autonomiczny Region Murcji
  Adres:
  C/ Cormorán 13

  Urb. La Glorieta, Churra

  30110 Murcia

  consuladopoloniamurcia@gmail.com   konsulatrpmurcia@gmail.com

  Języki: polski, hiszpański, angielski
  Konsul Honorowy Jerzy Zieleniewski -Murcja

  Konsulatem kieruje Jerzy Zieleniewski, konsul honorowy od 23 marca 1998r.Jerzy Zieleniewski, lekarz radiolog, etatowy adiunkt w Uniwersyteckim Szpitalu w Murcji.  Jest członkiem Hiszpańskiego Towarzystwa Radiologicznego i Europejskiego Towarzystwa Radiologii Mięśniowo-Szkieletowej. Posiada tytuł Europejskiego Specjalisty z Ultrasonografii Klinicznej. Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych z dziedziny radiologii i ultrasonografii. Jest członkiem-załozycielem Hiszpańskiego Stowarzyszenia dla Obrony Podstawowych Praw Obywatelskich oraz członkiem Królewskiego Towarzystwa Kawalerów z Yuste. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi R.P., Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej, Odznaką Za Zasługi dla Miasta Łodzi oraz Medalem "Serce Dziecku".  

  Działalność Konsulatu Honorowego polega na:

  1. Pomocy obywatelom polskim mieszkającym na stałe lub przebywającym czasowo w Regionie Murcji
  2. Wzmacnianiu więzi przyjaźni między Polską a Hiszpanią i znajomości Polski wśród obywateli Murcji oraz organizacja kontaktów gospodarczych m.in:
  • wdrażanie programów współpracy między miastami i międzyregionalnej
  • miasta partnerskie
  • wymiany grup młodzieży
  • współpraca między uniwersytetami i szkołami
  • wymiany grup folklorystycznych
  • organizacja wyjazdów turystycznych i gospodarczych do Polski i z Polski do Hiszpanii
  • organizacja polowań w Polsce
  • pomoc prawna dla przedsiębiorstw i osób prywatnych
  • tłumaczenia

   

  Konsul Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Galicji

  Zakres terytorialny- Autonomiczny Region Galicjii
  Adres:
  Ctra. Colegio Universitario, 16
  36310 VIGO (Pontevedra)
  Tel.: (+34) 986 469 301  lub  (+34) 986 469 330
  Fax: (+34) 986 469 269
  E-mail: jvieites@anfaco.es
  Języki: hiszpański, angielski
  Konsul Honorowy Juan M Vieites Baptista de Sousa -Galicja

  Konsulem honorowym jest hiszpański przedsiębiorca, z wykształcenia chemik, Pan Juan M. Vieites Baptista de Sousa.

  Konsulat współpracuje z Ambasadą RP w Madrycie, władzami autonomicznymi Galicji, regionalnymi i państwowymi organizacjami przedsiębiorstw i przedsiębiorców, a w tym izbami przemysłowo-handlowymi.

  Ułatwia kontakty pomiędzy firmami z Polski i Hiszpanii zainteresowanymi zbliżeniem obu krajów i zacieśnieniem kontaktów pomiędzy rynkami. Konsulat udziela wsparcia i pośrednictwa prawnego firmom polskim pragnącym rozwinąć swoją działalność w Hiszpanii oraz dla przedsiębiorstw hiszpańskich w Polsce.

  Konsulat umożliwia przedsiębiorcom pozyskiwanie i przekaz informacji dotyczących realizowania przedsięwzięć w Polsce lub Hiszpanii. Promuje i umacnia polską kulturę i gospodarkę w Galicji. Pośredniczy również w rozwoju działań w sferze naukowo-kulturalnej mających na celu rozwój polsko-galicyjskich stosunków społecznych i ekonomicznych.  

   

   

   

  Konsul Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Las Palmas de Gran Canaria (Wyspy kanaryjskie) 

  Zakres terytorialny- Prowincja Las Palmas w skład której wchodzą następujące wyspy: Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura.
  Adres: 
  C/ Triana 104, 5º D
  35002 Las Palmas de Gran Canaria
  Tel./fax: (+34) 928 366 982 
  E-mail: consul@polonia.nom.es
  Języki: polski, hiszpański, angielski, rosyjski, niemiecki
  Konsul Honorowy Bogdan Dziekonski -Canaria

  Konsulem honorowym jest polski przedsiębiorca, z wykształcenia inżynier telekomunikacji, Pan Bogdan Dziekoński.

  Konsulat współpracuje z Ambasadą RP w Madrycie, władzami autonomicznymi Wysp Kanaryjskich, regionalnymi i państwowymi organizacjami przedsiębiorstw i przedsiębiorców, a w tym izbami przemysłowo-handlowymi.

  Dziłania konsulatu skupiają się wokół:

  • pomocy w ustanowieniu relacji handlowych między przedsiębiorstwami polskimi i hiszpańskimi
  • wspomagania wymiany kulturalnej
  • promcji Polski w regionie kanaryjskim.

   

   

   

  Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Pamplonie

  Zakres terytorialny: autonomiczne regiony - Nawarra, Kraj Basków, La Rioja
  Adres:
  Avda. Pio XII, 1, 4ª-5ª planta
  31002 Pamplona
  Telefon: + 34 948 221 303,
  Fax +34 948 227 007
  E-mail: polska-consulado@gimex.es
  Języki: hiszpański, polski, angielski, rosyjski, węgierski, bułgarski, włoski, francuski
   
  Konsul Honorowy Angel Tellechea Goyena -Pamplona

  Konsulem Honorowym jest Pan Angel Tellechea Goyena, kapitan marynarki handlowej, przedsiębiorca, współwłaściciel grupy firm Gimex S.A.

  Gimex, z siedzibą w Pamplonie, zajmuje się m.in. transportem międzynarodowym. Od 1992r. obsługuje codzienne połączenia z Polską. Posiada oddziały  w m.in. Barcelonie, Poznaniu oraz Warszawie.

  Konsulat współpracuje z Ambasadą RP w Madrycie, władzami autonomicznymi,  regionalnymi izbami przemysłowo-handlowymi, organizacjami przedsiębiorców, grupami eksporterów i importerów. Doradza firmom w powstawaniu przedsiębiorstw mieszanych, badaniu rynku, pomaga w nawiązywaniu kontaktów firmom polskim i hiszpańskim. 

   

   

   

  Konsul Honorowy RP w Maladze

  UWAGA!

  Z dniem 6 marca 2019 r. działalność konsulatu honorowego w Maladze została czasowo zawieszona.

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: