close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OGŁOSZENIA

 •  

  Od 25 maja 2018 r. w polskim porządku prawnym obowiązuje pakiet legislacyjny odnoszący się do nowych unijnych ram prawnych w zakresie ochrony danych osobowych - Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO – w skrócie w języku polskim).

   

   

   

  Nowy system przetwarzania danych osobowych oparty jest na zasadach wynikających z art. 5 rozporządzenie ogólnego o ochronie danych, tzn. zasadzie zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, zasadzie ograniczenia celu, zasadzie niezbędności, zasadzie prawidłowości, zasadzie ograniczonego czasu przechowywania, zasadzie integralności i poufności oraz zasadzie rozliczalności.

   

   

   

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c-e rozporządzenia ogólnego o ochronie danych, przetwarzanie danych jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w przypadkach gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą oraz w przypadkach, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznych lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

   

   

   

  Powyższe oznacza, że każdorazowa zgoda osób zainteresowanych dokonaniem określonej czynności konsularnej nie będzie wymagana, pod warunkiem umożliwienia tym osobom zapoznania się z zasadami przetwarzania ich danych osobowych, które znajdą Państwo TUTAJ.

   

   

   

  Przetwarzanie danych w rejestrach i pozyskiwane ich w toku realizacji czynności nie wymaga zgody osoby, której dane dotyczą, jak również zgody osób trzecich, których dane są przekazywane organowi. Ponadto, zgodnie z art. 14 rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych, ilekroć pozyskiwanie lub ujawnianie danych jest wyraźnie uregulowane prawem, a do dokonania danej czynności konieczne jest zebranie danych o osobie z innych źródeł niż od interesanta, którego dane dotyczą, nie zachodzi również potrzeba realizacji obowiązku informacyjnego, o którym mowa w tym przepisie.

   

   

   

   

   

  Podstawa prawna:

   

   

   

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. EU L 119 z 04.05.2016 r.).

   

   

   

   

   

   

   

   

  /

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: