close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • 2010

 • W dn. 22 października br. socjolog i filozof Zygmunt Bauman, jeden z najznakomitszych myślicieli naszych czasów, odebrał, wraz z francuskim socjologiem Alainem Touraine, z rąk następcy tronu Hiszpanii prestiżową nagrodę Księcia Asturii w dziedzinie komunikacji i nauk humanistycznych.

  Wszyscy laureaci zostali przyjęci na audiencji przez parę książęcą, księcia Filipa i księżną Leticję, w czasie której otrzymali medale XXX. edycji Nagród Księcia Asturii.

  W uroczystej ceremonii wręczenia nagród, która odbyła się w Oviedo, wzięły udział królowa Zofia, minister Kultury ágeles González Sinde, minister Nauki i Technologii Cristina Garmendia, nowo mianowana minister Zdrowia i Polityki Społecznej Leire Pajín, przewodnicząca Trybunału Konstytucyjnego Maria Emilia Casas, jak również ambasadorowie krajów pochodzenia laureatów, w tym ambasador RP z małżonką, Dorotą Wysocką-Schnepf.

  Tysiące osób zgomadzonych na ulicach Oviedo witały owacjami nagodzonych, którym przy wejściu do Teatru Campoamor towarzyszył dźwięk dud, instrumentu muzycznego typowego dla regionu Asturii. Dźwięk ten powtórzył się przy rozpoczęciu ceremonii, kiedy na dudach odegrano hymn Hiszpanii, oraz przy zakończeniu, gdy rozbrzmiał hymn Asturii.

  Zygmunt Bauman dziękując za wyróżnienie i za uznanie jego twórczości za istotną dla porozumienia i dialogu międzyludzkiego oraz dla rozwoju nauk humanistycznych odwołał się do dzieła Cervantesa. Cytując Milana Kunderę Bauman przypomniał, że postać Don Kichota pokazuje jak trzeba zniszczyć zasłonę złożoną z mitów, stereotypów i przesądów a zasłaniającą świat, w którym żyjemy. Don Kichot nie był zwyciężcą, a zwyciężonym, nie był zdobywcą a zdobytym. To, co nam pozostaje wobec klęski nazwanej życiem, to zrozumieć je, stwierdził Bauman. Nauki humanistyczne podążają drogą zapoczątkowaną przez Cervantesa, ich celem jest zrozumieć życie, zrozumieć siebie samych i innych. Marzymy o świecie uporządkowanym, przejrzystym, w którym dobro i zło, piękno i brzydota są rozdzielone i można oceniać i podejmować decyzje bez konieczności zrozumienia, zaznaczył. Ta potrzeba leży u podstaw narodzin ideologii, grubych zasłon, które sprawiają, że patrzymy, ale nie widzimy. We współczesnym świecie, kontynuuje Bauman, jedyną pewnością jest niepewność, rzeczywistość posiada niezliczone znaczenia i istnieje niewiele prawd absolutnych, na których moglibyśmy się oprzeć.

  Książę Filip podkreślił znaczenie badań Z. Baumana i ich roli w poznaniu procesu olbrzymich przemian, jakim podlegają społeczeństwa. Osią refleksji Z. Baumana jest ukute przez niego pojęcie płynnej współczesności. Ta zmienność jest cechą charakterystczną dzisiejszych społeczeństw, które nie dają sie łatwo rozszyfrować i podlegają nieustannej transformacji, co przyrównuje naszą sytuację, jak mówi Bauman, do stąpania po cienkim lodzie.

  Zygmunt Bauman wspomniał również swoich warszawskich profesorów Stanisława Ossowskiego i Juliana Hochfelda, którzy wskazali, że należy traktować socjologię jako dziedzinę nauk humanistycznych, której celem jest ułatwienie zrozumienie świata oraz umożliwienie niestannego dialogu pomiędzy ludźmi.

  Gala była transmitowana na żywo przez Program 1, Canal 24 Horas, Canal Internacional telewizji hiszpańskiej oraz Radio 5 i Radio Exterior. Można było ją śledzić również na stronie http://www.rtve.es/.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: