close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • SPRAWY SPADKOWE

 • Zgodnie z prawem konsul wykonuje czynności dotyczące zabezpieczenia i realizacji spadków lub innych należności mogących przysługiwać lub przysługujących jedynie Skarbowi Państwa.

  Oznacza to, że w przypadku chęci ustanowienia reprezentanta działającego na terytorium Hiszpanii w postępowaniu spadkowym, należy skontaktować się z adwokatem – link do podstrony „Lista adwokatów….” lub dowolnie wybraną kancelarią adwokacką w Hiszpanii, specjalizującą się w sprawach spadkowych.

  W przypadku postępowania spadkowego obywatel polski może natomiast zgłosić się do Wydziału Konsularnego w celu potwierdzenia własnoręczność podpisu spadkobiercy pod oświadczeniem o odrzuceniu lub o przyjęciu spadku (Oświadczenie o odrzuceniu lub przyjęciu spadku – link do podstrony) lub potwierdzenia danych w projekcie protokołu dziedziczenia i wyrażenia zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z projektem (Potwierdzenie danych w projekcie protokołu dziedziczenia – link do podstrony).

  W przypadku transgranicznego postępowania spadkowego – tj. w sytuacjach, w których trzeba załatwiać sprawy związane z nabyciem spadku w różnych państwach UE – kluczowe znaczenie ma data śmierci spadkodawcy.

  • Transgraniczne postępowania spadkowe dla spadków otwartych od 17 sierpnia 2015 roku – link do podstrony
  • Transgraniczne postępowania spadkowe dla spadków otwartych przed 17 sierpnia 2015 roku – link do podstrony

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: