close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • PRAWA JAZDY

 • 30 stycznia 2015

  Ważna informacja dla obywateli polskich zamieszkałych w Hiszpanii.

  Dnia 19 stycznia 2013 r. weszły w życie w Polsce przepisy ustawy o kierujących pojazdami. Głównym celem wprowadzenia nowych rozwiązań jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także dostosowanie polskich przepisów do dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy. Dyrektywa wprowadziła m.in. nowy jednolity unijny wzór prawa jazdy oraz administracyjny okresu ważności wydawanych praw jazdy.

   

  Od momentu wejścia w życie nowych przepisów nie są już wydawane prawa jazdy z ważnością „bezterminowo”, a dokumenty wydane przed wejściem w życie nowej ustawy o kierujących pojazdami także i w Polsce będą podlegały wymianie.

   

   

  Ważna informacja dla obywateli polskich zamieszkałych w Hiszpanii

   

   

  Dyrektywa określa, że Państwo Członkowskie UE, które jest krajem stałego zamieszkania cudzoziemca będzie mogło wprowadzać nowe okresy ważności praw jazdy poprzez wymianę praw jazdy wydanych przez inne Państwo Członkowskie, którego obywatelem jest cudzoziemiec posiadacz dokumentu.

   

  W związku z powyższym na stronie Dirección General de Tráfico (www.dgt.es) władze hiszpańskie zamieściły szczegółowe informacje o obowiązku wymiany prawa jazdy jak również szczegółów dotyczących sposobu wymiany, wymaganych dokumentów oraz pobieranych opłat.

   

  Zgodnie z powyższą informacją ( http://www.dgt.es/Galerias/home/2015/Nota-informativa-sobre-permisos-de-conducir-comunitarios.pdf ) obowiązkowi wymiany praw jazdy wydanych przez inne Państwa Członkowskie objęci są:

   

  1. Posiadacze praw jazdy wydanych z okresem ważności – „bezterminowo”;
  2. Posiadacze praw jazdy kategorii AM; A1; A2; A; B; i BE wydanych z okresem ważności dłuższym niż - „15 lat”;
  3. Posiadacze praw jazdy C1; C1E; C; CE; D1; D1E; D i DE wydanych z okresem ważności dłuższym niż  - „5 lat”.

  Na stronie DGT określono również terminy wymiany praw jazdy:

   

  1. Cudzoziemcy zarejestrowani jako stali mieszkańcy Hiszpanii „w dniu 19.01.2013 roku lub wcześniej” powinni odnowić swoje prawa jazdy poczynając od dnia 19.01.2015 roku.
  2. Cudzoziemcy zarejestrowani jako stali mieszkańcy Hiszpanii „po dniu 19.01.2013 roku” powinni odnowić swoje prawa jazdy poczynając od dnia 06.06.2016 roku.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: