close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • INFORMACJE DLA PRZEWOŹNIKÓW

 •  

  1. Hiszpańska policja drogowa (Guardia Civil de Tráfico) jest bardzo surowa - wszelkie wykroczenia karze wysokimi mandatami. Za każde wykroczenie wystawiany jest mandat. W przypadku kilku mandatów, są one sumowane. Do najczęściej karanych wykroczeń należą:

   

  • przekroczenie dozwolonego czasu pracy kierowcy (manipulacje tachografu),
  • brak oryginału lub poświadczonej notarialnie umowy leasingowej,
  • przekroczenie dozwolonej wagi pojazdu,
  • jazda pod wpływem alkoholu (oprócz mandatu, areszt tymczasowy),
  • jazda w dni świąteczne lub w dni, w które obowiązuje zakaz ruchu pojazdów ciężkich,
  • korzystanie z telefonów komórkowych lub urządzeń nawigacyjnych podczas jazdy.

   

  Możliwe naruszenia przepisów ruch drogowego podzielone są na trzy kategorie: lekkie, ciężki i bardzo ciężkie.

  Mandaty wystawiane w ramach tych trzech kategorii w następujących wysokościach:

   

  • Lekkie naruszenie - od 100 euro;
  • Ciężkie naruszenie - od 200 euro;
  • Bardzo ciężkie naruszenie - od 5.000 euro.

   

  (UWAGA!!! Przekroczenie dopuszczalnego czasu pracy kierowcy oraz nieprawidłowości w dokumentacji mieszczą się w kategorii naruszeń ciężkich). Jednocześnie za korzystanie z aparatów zakłócających prace radarów i innych urządzeń kontrolujących ruch drogowy, mandat wynosi 6.000 euro.

   

  Szczegóły dotyczące poszczególnych wykroczeń i naruszeń przepisów regulowane są ustawą 18/2009 z dnia 23 listopada, która zmienia ustawę o ruchu drogowym, poruszaniu się pojazdów motorowych i bezpieczeństwie drogowym.(kliknąć tutaj). 

   

  2. Po wypisaniu mandatu policja unieruchamia pojazd i zatrzymuje jego dokumentację. Kierowca nie jest zatrzymany, lecz policja nie zapewnia mu noclegu ani pożywienia na okres oczekiwania na opłacenie mandatu. Kierowca może kontynuować jazdę pojazdem dopiero po opłaceniu mandatu. OD ZASADY TEJ NIE MA WYJĄTKÓW.

   

   

  3. W Hiszpanii są trzy sposoby opłacenia mandatu:

  • gotówką przez kierowcę,
  • poprzez kaucję gwarantowaną przez hiszpańską firmę upoważnioną do tego przez hiszpańskie Ministerstwo Transportu (jeżeli polski przewoźnik posiada takiego partnera i podpisaną z nim uprzednio umowę),
  • przelewem na konto bankowe Wydziału Transportu (Jefatura de Tráfico), właściwego dla regionu, gdzie miało miejsce zatrzymanie, pod warunkiem, że dopuszczony jest ten sposób płatności. Numer konta można uzyskać telefonicznie a po wykonaniu przelewu należy, na podany przez Jefatura de Tráfico  numer faksu przesłać potwierdzenie dokonania przelewu, oznaczając je numerem mandatu (número de expediente). Wydział Komunikacji przekazuje policji informacje o uiszczeniu mandatu. Po uzyskaniu tych danych policja zwolni samochód i zwróci kierowcy dokumenty. 

   

  UWAGA! W przypadku uiszczenia kwoty mandatu przelewem bankowym, mandat uważa się za opłacony dopiero po wpłynięciu kwoty na konto hiszpańskiej instytucji.

   

   

  4. Istnieje możliwość odwołania się od mandatu, jednak w późniejszej procedurze - po jego opłaceniu, oraz po otrzymaniu, zazwyczaj w ciągu miesiąca, potwierdzenia jego opłaty. Takie potwierdzenie wysyłane jest do firmy transportowej przez odpowiedni Wydział Transportu i zawiera informacje o sposobie odwołania. Jeżeli odwołanie jest właściwie uzasadnione, może być pozytywnie rozpatrzone. Odwołania od mandatów kierowane są bezpośrednio do hiszpańskiego urzędu, bez pośrednictwa Wydziału Konsularnego.

   

   

  UWAGA! Wydział Konsularny nie dokonuje interwencji w sprawach zwolnienia pojazdu przed opłaceniem mandatu, lub zniesienia bądź obniżenia wysokości grzywny. Nie opłaca również mandatów w imieniu ukaranych.

   

   

  5. Przypominamy, że w Hiszpanii obowiązuje surowo przestrzegany zakaz poruszania się samochodów ciężarowych w określonych godzinach w dni świąteczne. Aktualne informacje znajdują się na tablicach na wszystkich drogach wjazdowych do Hiszpanii, na których dopuszczony jest ruch samochodów ciężarowych. Dodatkowym źródłem informacji może być także strona internetowa hiszpańskiej Dyrekcji Generalnej ds. Transportu (kliknąć tutaj).

   

   

  6. Podstawowe zwroty:

  • multa - mandat
  • número de expediente/boletín de denuncia - numer mandatu
  • inmovilización - unieruchomienie pojazdu
  • manipulación del tajógrafo - manipulacja tachografem
  • matrícula del vehículo - numer rejestracyjny
  • permiso de circulación - dowód rejestracyjny
  • carné de conducir - prawo jazdy
  • transferencia bancaria - przelew bankowy
  • abono en metálico - opłacenie gotówką
  • recurrir - odwołać się
  • aparcamiento - parking
  • gasolinera - stacja benzynowa
  • comisaría de policía /puesto de Guardia Civil/ - komisariat policji
  • camión - ciężarówka
  • remolque - przyczepa
  • mercancía - towar

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: