close

Wydział konsularny

 

WK
Lokalizacja Wydziału Konsularnego

 

WYDZIAŁ KONSULARNY AMBASADY MIEŚCI SIĘ PRZY ULICY GOYA 15 (4 PIĘTRO), 28001 MADRID (STACJA METRA SERRANO)

 

Tel.: (+34) 914 362 632  - udzielanie informacji

Tel.: (+34) 914 362 757  - ZAPISY NA SPOTKANIA W KONSULACIE

 

UWAGA! 

ZAPISY TELEFONICZNE PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE WE WTORKI W GODZINACH OD 15:00 DO 16:30 ORAZ W ŚRODY W GODZINACH OD 9:30 DO 11:00. POZA TYMI TERMINAMI, WW. TELEFON BĘDZIE WYŁĄCZONY.

 

Godziny pracy urzędu:

 

Obsługa interesantów przy okienku - poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 09:30 - 13:30 (wejście do urzędu do 13.00) środa w godz. 11:00 - 15:00 (wejście do urzędu do 14.30).

Informacje telefoniczne - od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 - 17:00 (22 czerwca – 4 września 09:00 – 16:00).

 

 

Wydział Konsularny będzie zamknięty y w następujących dniach z powodu świąt państwowych i regionalnych :

 

Nowy Rok

Año Nuevo

1 stycznia – niedziela

1 de enero - domingo

Święto Ogólnopolskie

Fiesta Nacional

Święto Trzech Króli

Epifanía del Señor

6 stycznia – piątek

6 de enero - viernes

Święto Ogólnopolskie

Fiesta Nacional

Świętego Józefa

San José

20 marca – poniedziałek

20 de marzo - lunes

Święto na terenie Hiszpanii

Fiesta Nacional

Wielki Czwartek

 

Festividad del Jueves Santo

13 kwietnia – czwartek

13 de abril - jueves

Święto na terenie Hiszpanii

Fiesta Nacional

Wielki Piątek

Festividad del Viernes Santo

14 kwietnia – piątek

14 de abril - viernes

Święto na terenie Hiszpanii

Fiesta Nacional

Wielkanoc

Domingo de Resurección

16 kwietnia – niedziela

16 de abril - domingo

Święto Ogólnopolskie

Fiesta Nacional

Poniedziałek Wielkanocny

Lunes de Pascua

17 kwietnia –poniedziałek

17 de abril - lunes

Święto Ogólnopolskie

Fiesta Nacional

Święto Pracy

Fiesta del Tarabajo

1 maja – poniedziałek

1 de mayo - lunes

Święto Ogólnopolskie

Fiesta Nacional

Święto Wspólnoty

Madryckiej

Fiesta de la Comunidad de Madrid

2 maja – wtorek

2 de mayo - martes

Święto lokalne Fiesta de la Comunidad de Madrid

Uchwalenie Konstytucji 3 maja

Proclamación de la Constitución de 3 de Mayo

3 maja – środa

3 de mayo - miercoles

Święto Narodowe

Fiesta Nacional

Świętego Izydora

San Isidro

15 maja – poniedziałek

15 de mayo - lunes

Święto lokalne

Fiesta Local de la Comunidad de Madrid

Zesłanie Ducha Świętgo (Zielone Świątki)

4 czerwca – niedziela

4 de junio- domingo

Święto Ogólnopolskie

Fiesta Nacional

Dzień Bożego Ciała

Corpus Cristi

15 czerwca – czwartek

15 de junio - jueves

Święto Ogólnopolskie

Fiesta Nacional

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Festividad de la Asunsión de la Virgen

15 sierpnia – wtorek

15 de agosto - martes

Święto Ogólnopolskie

Fiesta Nacional

Święto Narodowe Hiszpanii

Fiesta Nacional de España

12 października – czwartek

12 de octubre - jueves

Święto Państwowe

Fiesta Nacional

Wszystkich Świętych

Todos los Santos

1 listopada – środa

1 de noviembre -miercoles

Święto Ogólnopolskie

Fiesta Nacional

Matki Boskiej Almudeny, Patronki Madrytu

Santa María la Real de la Almudena

9 listopada – czwartek

9 de noviembre - jueves

Święto lokalne

Fiesta Local de la Comunidad de Madrid

Święto Odzyskania Niepodległości

Día de la Independencia

11 listopada – sobota

11 de noviembre - sabado

Święto Państwowe

Fiesta Nacional

Święto konstytucji Hiszpanii

Día de la Constitución Española

6 grudnia – środa

6 de diciembre – miercoles

Święto na terenie Hiszpanii

Fiesta Nacional

Święto Niepokalanego Poczęcia

La Inmaculada Concepción

8 grudnia – piątek

8 de diciembre – viernes

Święto na terenie Hiszpanii

Fiesta Nacional

Dzień Bożego Narodzenia

Natividad del Señor

25 grudnia – poniedziałek

25 de diciembre - lunes

Święto Ogólnopolskie

Fiesta Nacional

Drugi Dzień Bożego Narodzenia

Lunes siguiente a la Natividad del Señor

26 grudnia – wtorek

26 de diciembre - martes

Święto Ogólnopolskie

Fiesta Nacional

 

Opieka konsularna


Każdy obywatel Polski przebywający za granicą i znajdujący się w nagłej sytuacji losowej (wypadek, aresztowanie, nagłe zachorowanie, itp.) może zwrócić się do Wydziału Konsularnego z prośbą o pomoc konsularną. Zgodnie z przepisami polskimi, udzielenie pomocy materialnej może być uzależnione od uprzedniego wpłacenia kaucji przez rodzinę zamieszkałą w Polsce lub za granicą , na konto MSZ w Warszawie. Wydział Konsularny zawsze może powiadomić o zaistniałych zdarzeniach rodzinę w Polsce oraz wystąpić do władz hiszpańskich z prośbą o informacje. Zgodnie z prawem międzynarodowym, osoby posiadające podwójne obywatelstwo, np. polskie i hiszpańskie, są na terenie Hiszpanii traktowane jak obywatele hiszpańscy i nie mogą korzystać z pomocy Wydziału Konsularnego.  Konsul może wykonywać swoje funkcje jedynie w ramach określonych umowami międzynarodowymi oraz prawem i zwyczajami państwa urzędowania i nie ma możliwości domagania się, aby miejscowe władze traktowały polskich obywateli lepiej niż traktują obywateli własnego państwa.
Konsul może podjąć interwencję tylko po uzyskaniu przez niego informacji o zaistniałym zdarzeniu.

 

Co może dla polskiego turysty uczynić konsul?

 

 • Jeżeli zostanie zgubiony paszport lub inne dokumenty zostaną skradzione, konsul sprawdzi tożsamość poszkodowanej osoby i wystawi paszport tymczasowy na powrót do Polski.

W przypadku utraty pieniędzy:

 

 • Konsul może pośredniczyć w skontaktowaniu się z rodziną lub przyjaciółmi w Polsce;
 • wypłaci na miejscu kwotę wpłaconą przez rodzinę lub przyjaciół na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie;
 • można też samemu telefonować bez opłaty z każdego aparatu telefonicznego (włącznie z ulicznymi) na numer stacjonarny w Polsce na koszt polskiego abonenta, korzystając z usługi POLAND DIRECT - numer 900 990 481. 

Dodatkowo w przypadku aresztowania konsul może:

 

 • powiadomić rodzinę o fakcie aresztowania;
 • wystąpić i uzyskać informacje o przyczynach zatrzymania, czasie trwania procedury sądowej, a także ewentualnych możliwościach zwolnienia;
 • dostarczyć listę adwokatów (wyboru dokonuje wyłącznie osoba zatrzymana);
 • odwiedzać w więzieniu i utrzymywać kontakt w inny sposób.

W przypadku śmierci obywatela polskiego za granicą konsul służy pomocą przy załatwieniu formalności na miejscu oraz zawiadamia krewnych lub przyjaciół w Polsce.

 

Jakich czynności konsul nie może wykonać?

 

 • Prowadzić spraw w charakterze adwokata oraz angażować prawników (dostarcza wyłącznie listę adwokatów cieszących się zaufaniem urzędu konsularnego);
 • Płacić za obywatela grzywien, mandatów, długów hotelowych oraz kosztów sądowych;
 • Świadczyć usługi, które wykonują biura turystyczne, linie lotnicze, banki oraz towarzystwa ubezpieczeniowe;
 • Załatwiać zakwaterowanie lub uzyskiwać zgodę na wykonywanie pracy;
 • Podejmować działań niezgodnych z zasadami etyki oraz sprzecznych z prawem kraju urzędowania oraz polskim.

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych