close

Utrata dowodu osobistego

Uprzejmie informujemy, że zgodnie  z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U.  z 2010 r. Nr 167, poz. 1131, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz.212), posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium RP - zgłoszenia utraty dokumentu dokonuje NIEZWŁOCZNIE i OSOBIŚCIE w najbliższej placówce konsularnej RP.

 

Zgłoszenia utraty dowodu osobistego dokonuje się w godzinach przyjęć interesantów, bez  konieczności rejestracji wizyty w urzędzie.

 

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można również dokonać w formie pisemnej wyłącznie za pomocą poczty lub telefaksu korzystając z poniższego formularza.

  

 

Formularz zgłoszenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego

 

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych