close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 3 lipca 2017

  „W obliczu współczesnych zagrożeń priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa, stabilizacji sytuacji w południowym i wschodnim sąsiedztwie Unii Europejskiej” – powiedziała premier Beata Szydło na zakończenie polsko-hiszpańskich konsultacji międzyrządowych.

   

  Obszary polsko-hiszpańskiej współpracy

   

  XII polsko-hiszpańskie konsultacje międzyrządowe odbyły się 30 czerwca 2017 r. pod przewodnictwem premier Beaty Szydło i premiera Mariano Rajoya. Oprócz spotkania szefów rządów, w ramach konsultacji międzyrządowych odbyła się sesja plenarna z udziałem ministrów. Omawiano kwestie polityki obronnej, infrastruktury, rolnictwa i środowiska, sportu oraz edukacji. Współpraca w tych dziedzinach będzie wzmacniana.

  „Z satysfakcją obserwujemy wzrost wymiany gospodarczej między naszymi krajami” – powiedziała szefowa polskiego rządu podczas konferencji prasowej. Poinformowała, że oba kraje łączą wielomiliardowe inwestycje, a współpraca będzie nadal rozwijana i pogłębiana.

  Dwustronne spotkania Polski i Hiszpanii są bardzo użyteczne. „Pozwalają na współpracę w obronie naszych interesów i na wzajemne wykorzystanie naszych doświadczeń” – stwierdził premier Hiszpanii Mariano Rajoy po zakończeniu konsultacji międzyrządowych.

   

  Wspólne spojrzenie na kwestie bezpieczeństwa

   

  Premier Szydło poinformowała, że wraz z Premierem Rajoyem zgodzili się, że w obliczu współczesnych zagrożeń priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom oraz stabilizacja sytuacji w południowym i wschodnim sąsiedztwie Unii Europejskiej.

  „Wspólnie potwierdziliśmy, że naszym pierwszoplanowym zadaniem jest niezwłoczna implementacja postanowień ostatnich szczytów NATO. Nasze państwa opowiadają się za utrzymaniem solidarności i jedności sojuszniczej NATO, jako gwaranta bezpieczeństwa całej wspólnoty północnoatlantyckiej” – stwierdziła Beata Szydło.

  Premier Szydło poinformowała, że ministrowie obrony Hiszpanii i Polski rozpoczęli prace nad podpisaniem porozumienia wojskowego, którego głównymi celami jest współpraca w ramach wschodniej flanki NATO, walka z terroryzmem oraz rozwój przemysłu obronnego.

  „Wyraziliśmy głębokie zaniepokojenie stałym poziomem napięcia w konflikcie rosyjsko-ukraińskim, podkreślając pilną potrzebę jego rozwiązania oraz szybką i pełną implementację Porozumień Mińskich” – zaznaczyła szefowa rządu.

  Polska i Hiszpania przywiązują duże znaczenie do walki z terroryzmem i działań Globalnej Koalicji. Premier Szydło podczas spotkania poinformowała premiera Rajoya o polskim zaangażowaniu na Południu, stanowiącym „przejaw szczególnej troski o bezpieczeństwo i pokój w naszym najbliższym sąsiedztwie oraz w bardziej oddalonych regionach”.

   

  Współpraca w ramach UE

   

  „Oba kraje będą współdziałać na rzecz doskonalenia Wspólnoty i pogłębionych reform Unii Europejskiej. Zgodziliśmy się, że jedność i spójność pozostają wartościami nadrzędnymi w Unii” – powiedziała Beata Szydło. Na spotkaniu z szefem hiszpańskiego rządu podkreślała, że Polsce zależy, by głosy państw narodowych i ich parlamentów były w większym stopniu odzwierciedlone w procesie decyzyjnym UE, a instytucje unijne bliższe potrzebom obywateli.

  Według premier Szydło kluczowe powinny być działania na rzecz pogłębienia rynku wewnętrznego i wzmacniania konkurencyjności całej Wspólnoty. Jak dodała: „w tym kontekście wyraziliśmy sprzeciw wobec jakichkolwiek barier stanowiących przeszkodę dla swobody przepływu osób, usług i kapitału”. Jednocześnie Beata Szydło powiedziała, że na spotkaniu „wyraziliśmy również zaniepokojenie możliwością dopuszczenia przepisów o delegowaniu pracowników do międzynarodowego transportu drogowego”. Ponadto, Polska i Hiszpania dostrzegają potrzebę bliskiej współpracy w dziedzinie polityki spójności i w trakcie negocjacji Wieloletnich Ram Finansowych.

  „Jesteśmy zgodni, że priorytetowym celem negocjacji UE z Wlk. Brytanią w zakresie Brexitu jest ochrona praw obywateli UE oraz uregulowanie kwestii finansowych wynikających z członkostwa tego kraju w UE” – powiedziała premier Szydło.

   

   

  Konsultacje międzyrządowe w historyczną rocznicę

   

  Tegoroczne konsultacje odbyły się w 40. rocznicę wznowienia stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Hiszpanią. Premier Beata Szydło stwierdziła, że udział polskich i hiszpańskich ministrów w spotkaniu oraz szeroki zakres poruszanych tematów świadczy o znaczeniu, jakie obie strony przykładają do rozwoju współpracy zarówno w wymiarze dwustronnym, jak również na forum Unii Europejskiej, NATO i ONZ. Zdaniem szefowej rządu Polska i Hiszpania mają zbliżone spojrzenie na kwestie dotyczące m.in. budowy silnej, skutecznej oraz bliskiej obywatelom UE, Brexitu, Jednolitego Rynku, polityki spójności, czy też polityki bezpieczeństwa.

  „Kolejna edycja polsko-hiszpańskich konsultacji międzyrządowych potwierdziła celowość dalszego pogłębiania relacji dwustronnych, mając na uwadze pomyślny rozwój i bezpieczeństwo naszych krajów, społeczeństw i Europy” – podsumowała premier Szydło.

   

   

  Źródło: KPRM

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: