close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 4 września 2017

  Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej, w celu wspierania i nagradzania wybitnej działalności akademickiej oraz badawczej z zakresu nauk humanistycznych oraz sztuki poświęconej Polsce, ogłasza konkurs Ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Królestwie Hiszpanii na najlepszą pracę doktorską oraz najlepszą pracę magisterską, przedstawioną oraz obronioną na uniwersytecie znajdującym się w Królestwie Hiszpanii

  Prosimy o zapoznanie się z regulaminem:

   

  1. W konkursie mogą brać udział absolwenci studiów magisterskich oraz doktoranckich  z zakresu nauk humanistycznych lub sztuki uniwersytetów znajdujących się w Królestwie Hiszpanii.
  2. Prace biorące udział w konkursie (praca magisterska albo praca doktorska) muszą być oryginalne, napisane w języku hiszpańskim oraz zaprezentowane i obronione pomiędzy 1 października 2012 roku a 30 września 2017 roku.
  3. Prace powinny stanowić istotny wkład w poznanie polskiej kultury i sztuki w Hiszpanii, z jednej z następujących dziedzin humanistycznych: literatura, lingwistyka, historia, hiszpańsko-polskie stosunki kulturalne, malarstwo, muzyka, kino, teatr.
  4. Przesłane prace mają być takie same jak oryginalnie zaprezentowane i obronione na egzaminie magisterskim, bądź obronie rozprawy doktorskiej. W zamkniętej kopercie należy przesłać należycie opisaną kopię pracy, zawierającą jej tytuł, autora, stopień studiów (magisterskich lub doktorskich), nazwę uczelni oraz wydziału, datę obrony pracy oraz uzyskaną ocenę, jak również jej wersję elektroniczną na płycie CD w formacie PDF lub Word.   Kopertę należy opisać w górnej części:  Premio Embajador de la  República de Polonia en el Reino de España.
  5.  Oryginały prac należy dostarczyć bądź przesłać do dnia 2 października 2017 r.  na adres  Ambasada RP w Madrycie,  C/ Guisando 23 bis, 28035 Madrid.
  6. Komisja konkursowa, której członkowie zostaną wyznaczeni przez Ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Królestwie Hiszpanii spośród  pracowników hiszpańskich uniwersytetów (profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni), składać się będzie z 5 członków:  Przewodniczącego, Sekretarza i trzech członków,  przy czym Przewodniczący i Sekretarz pochodzić będą z  Uniwersytetu  Complutense w Madrycie.
  7. Komisja konkursowa, oprócz uprawnień do podejmowania decyzji i przyznania nagrody ma również prawo do nieprzyznania nagrody oraz do interpretacji postanowień regulaminu. Od decyzji jury nie przysługuje odwołanie.
  8. Decyzja komisji konkursowej zostanie ogłoszona w listopadzie 2017 roku. Ceremonia rozdania nagród odbędzie się  w dniu i miejscu wyznaczonym przez Ambasadę Rzeczpospolitej Polskiej w Madrycie, która poinformuje o tym wydarzeniu zwycięzców z należytym wyprzedzeniem.
  9. Nienagrodzone prace zostaną zniszczone.
  10. Nienagrodzone prace mogą brać udział w kolejnych edycjach konkursu, aż do momentu upłynięcia pięciu lat od dnia ich obrony.
  11. Nagrody, które zostaną przyznane zwycięzcom są następujące :

    

   a)        Praca doktorska:     nagroda o wartości 700 euro

    

   b)        Praca magisterska: nagroda o wartości 500 euro

    

  12. Przesłanie pracy oraz wzięcie udziału w konkursie oznacza zaakceptowanie jego warunków.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: